طبق نظرسنجی هفته نامه سروش که در ویژه نامه ی نوروز 1391 منتشر شد، برنامه “دیالوگ” به سردبیری  و کارشناسی ایوب آقاخانی برترین برنامه رادیویی سال 1390 و خود “ایوب آقاخانی” برترین مجری کارشناس رادیو در سال 1390 شناخته شد. لازم به ذکر است این نظرسنجی از هنرمندان، نویسندگان، کارگردان  و روزنامه نگاران به عمل آماده است.