دوازدهمين دوره از جشنواره ي بين المللي برنامه هاي راديويي كه ارديبهشت 1391 در زيبا كنار برگزار شد ايوب آقاخاني بخاطر كارگرداني نمايش “بيلي بتگيت” جايزه ي كارگرداني برتر در بخش رويش اين جشنواره كسب كرد. اين نمايش كه توسط خود او از روي رمان معروف “ادگار لارنس دكتروف” به صورت نمايشي اقتباس شده است با حضور بازيگران علاقه مند به بازي در راديو توليد شد و هيچ بازيگر آشناي نمايش هاي راديويي در آن شركت ندارد هرچند برخي از اين بازيگران در مديوم هاي ديگر صاحب تجربيات كم و بيش بوده اند اما در راديو تازه كار و نو آموز محسوب مي شدند. بيلي بتگيت به دهه ي پنجاه ميلادي و فضاهاي گنگستري در آمريكا مي پردازد.