ایوب آقاخانی  که درسال گذشته جایزه مؤلف برتر رادیو را از آن خود کرده بود ، امسال نیز به خاطر چاپ پنج عنوان کتاب در سالهای ۹۴و۹۵، بار دیگر شایسته ی دریافت جایزه ی برتر مؤلف رادیو به مناسبت بیست و چهارمین دوره ی هفته کتاب شد.