برای دریافت رزومه ی  فعالیت های “رادیویی ایوب آفاخانی به روی لینک زیر کلیک کنید:

 

رزومه ایوب آقاخانی1

رزومه ایوب اقاخانی2