برای دریافت رزومه ی  فعالیت های “رادیویی ایوب آفاخانی به روی لینک زیر کلیک کنید:

 

رزومه ایوب آقاخانی1

 

رزومه-ایوب-آقاخانی2

 

کارهای پیشین گروه :

کارهای پیشین گروه