برای دریافت رزومه ی  فعالیت های “رادیویی ایوب آفاخانی به روی لینک زیر کلیک کنید:

 

رزومه ایوب آقاخانی۱

رزومه ایوب اقاخانی۲