سمت در گروه : نويسنده و عامل اجرائی
متولّد ۱۳۶۲/۴/۱۵- تهران
فعاليتهای هنری :
ــ ساخت فيلم کوتاه « کارگاه حيات» در انجمن سينمای جوان- ۱۳۷۷
ــ ساخت فيلم شصت ثانيه¬ای «عروج» _ ۱۳۷۸٫
فعاليتهای هنری در زمينة تئاتر :
ـ نقش خوان در نمايشنامه خوانی «شاه ميميرد» به کارگردانی امين آبان ،تئاترشهر البرز ۸۴
ـ نويسندگی و کارگردانی نمايش «شب يلدا» ، جشنوارة سراسری تک سال۸۴
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «وارث» به کارگردانی « امين آبان» سال ۸۵ (برگزيدة جشنوارة تک ـ اجرای عموم در تئاترشهر البرز ۸۵ )
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «مرات جن» به کارگردانی امين آبان (برگزيدة جشنوارة استانی تئاتر ولا ۸۵)
ـ دستيار کارگردان و طراح لباس نمايش «به موازات» فرهنگسرای ارسباران تير ۸۷ (برگزيدة جشنوارة کانونهاي نمايش تهران ۸۶)
ـ دستيار کارگردان و طراح لباس نمايش« اوژاژ» به کارگردانی امين آبان ، تالار محراب ۸۸ (سالن حافظيه ۸۷ کرج)
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «مسخ» به کارگردانی امين آبان (جشنوارة عدالت و اميد۸۸)
ـ حضور درکارگاههای چهارفصل تئاتر ايران با نمايشنامه های : «شب يلدا» ،۸۷ ، «فاتحه¬شو بخون» ،۸۸ و « نه با تمام قلبم» ، ۸۹٫
ـ بازی در نمايش «پارک نبش خيابان» ، به کارگردانی « الناز جعفری» ، تئاترشهر البرز -۱۳۸۱٫
ـ بازی در نمايش «سيگارکشيدن ، سيگار نکشيدن»، به کارگردانی محمد رحمانيان -موسسة کارنامه ۱۳۸۷ .
ـ بازی درنمايش« خط خطی با خطوط قرمز» به کارگردانی امين آبان ۱۳۸۹ (هفتمين جشنوارة ماه).
– بازي در نمايش «توقف در ايستگاه چهار» به كارگرداني امين آبان تالار محراب- ۱۳۸۹٫
– منشي صحنه در نمايش «كسوف» به كارگرداني ايوب آقاخاني، تئاتر شهر- ۱۳۸۹٫
– بازي در نمايش «باجه تلفن» ، به كارگرداني «ايوب آقاخاني» (راديو-تئاتر) ، خانه هنرمندان-۱۳۸۸ (و ۱۳۹۰).
– بازی در نمایش “دژاوو”، به کارگردانی امین آبان، جشنواره تئاتر استانی تهران ۹۱ و اجرای عموم در پلاتوی اداره کل ارشاد اسلامی البرز ۱۳۹۱٫
– دستیارکارگردان نمایش ” رویاهای رام نشده” به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه سنگلج- ۱۳۹۱٫
– دستیارکارگردان نمایش “نام همه مصلوبان عیسی است.” به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه ایرانشهر- ۱۳۹۲٫
– کارگردان ونقش خوان نمایشنامه خوانی “فصل خون” ،به قلم ایوب آقاخانی ، تالارحافظ – مهر۱۳۹۲٫
– نقش خوان در نمایشنامه خوانی “محاق” به قلم ایوب آقاخانی و کارگردانی علی مست علی، تالارحافظ – دی ۱۳۹۲٫
– برنامه ریز و مدیراجرایی نمایش “شمعدانی ها” به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تالارحافظ ، ۱۳۹۲٫
– بازی در نمایش “سرناد” به کارگردانی علیرضاناصربخت ، پلاتو اداره ارشاد ، ۱۳۹۴٫
ــ مدیرصحنه در نمایش «تکه های سنگین سرب» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، ۱۳۹۴٫
ــ دستیار کارگردان در نمایش «زنانی که به بزها خیره شده اند.» ، به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تماشاخانه ایرانشهر ، ۱۳۹۵٫
ــ دستیار کارگردان نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، ۱۳۹۶٫

فعاليتهای نمايشی در زمينة تصویر:
– نويسندگي سريال «برج عاج» به كارگرداني جمشيد بهمني- شبكه ۴- ۱۳۹۰٫
– نویسنده و بازیگر برنامه مستند ایران شبکه اول سیما _ بهار ۱۳۸۹ تااسفند ۱۳۹۰٫
– بازی در سریال “تاکسی شهر” به کارگردانی محمد عسگری – فروردین ۱۳۹۲٫

فعاليتهای نمايشی در زمينة راديو :
ــ نويسنده و کارگردان نمايشهای کوتاه «قهوة تلخ» و « فالگير» ، شرکت در جشنوارة بين المللی راديو۸۷ و جشنوارةانتخاب۱۳۸۸٫
ــ نويسندة مجموعة نمايشی « نامه باستان» ، به کارگردانی ايوب آقاخانی شبکة جهانی صدای آشنا- ۱۳۸۸ تا ۹۰٫
ــ نويسندگی نمايشهای کوتاه در راديو البرز- ۱۳۸۸٫
ــ نویسندگی برنامه “هفت شهرعشق” ، شبکه جهانی صدای آشنا ۱۳۹۲٫
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “جاده های عشق”، شبکه جهانی صدای آشنا،۱۳۹۳٫
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “لحظه های حضور”، شبکه جهانی صدای آشنا، ۱۳۹۳٫
ــ نویسندگی نمایش رادیویی ” من ، خط فاصله ، تو”، رادیو البرز ، تیر۱۳۹۶٫
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “همه چیز درباره پسرم ” ، رادیو البرز ، مرداد۱۳۹۶٫
ــ نویسندگی نمایش رادیویی ” باران شمع “، رادیو البرز ، شهریور۱۳۹۶٫

فعالیت در زمینه سینما :
ــ بازی در فیلم “محمد (ص) به کارگردانی مجید مجیدی ، ۱۳۹۱٫
ــ بازی و دستیار طراح لباس در فیلم “آذر،شهدخت، پرویزو دیگران” به کارگردانی بهروز افخمی،۱۳۹۲٫

جوايز :
ــ جايزة نويسندگی برای نمايش «فاتحه¬شو بخون» ، در دومين جشنوارة تئاتر جوان، تير ۸۶ .
ــ جايزة اول طراحی لباس (مشترک با طراح صحنه) در جشنوارة سراسری کانونهای نمايشی تهران برای نمايش « به موازات» به کارگردانی امين آبان ۸۶
ــ کانديدای جايزة بهترين فيلم در جشنوارة خانة سينماگران جوان۷۸ برای فیلم “کارگاه حیات”.
ــ کانديدای جايزه در جشنوارة فيلمهای يک دقيقه¬ای سال ۷۹ و برگزيدة جايزة سوم در جشنوارة فيلم دانشجويي ۸۰ برای فیلم “عروج”.
ــ تقدیر به خاطرنویسندگی برنامه رادیویی “هفت شهرعشق” ، در جشنواره برنامه های رادیویی هفته دفاع مقدس ، ۱۳۹۲٫
آثارچاپ شده :
ــ رمان «دوئت های خاموش» ، انتشارات فرآیین ، ۱۳۹۳ .