سمت در گروه : نويسنده و عامل اجرائی
متولّد 1362/4/15- تهران
فعاليتهای هنری :
ــ ساخت فيلم کوتاه « کارگاه حيات» در انجمن سينمای جوان- 1377
ــ ساخت فيلم شصت ثانيه¬ای «عروج» _ 1378.
فعاليتهای هنری در زمينة تئاتر :
ـ نقش خوان در نمايشنامه خوانی «شاه ميميرد» به کارگردانی امين آبان ،تئاترشهر البرز 84
ـ نويسندگی و کارگردانی نمايش «شب يلدا» ، جشنوارة سراسری تک سال84
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «وارث» به کارگردانی « امين آبان» سال 85 (برگزيدة جشنوارة تک ـ اجرای عموم در تئاترشهر البرز 85 )
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «مرات جن» به کارگردانی امين آبان (برگزيدة جشنوارة استانی تئاتر ولا 85)
ـ دستيار کارگردان و طراح لباس نمايش «به موازات» فرهنگسرای ارسباران تير 87 (برگزيدة جشنوارة کانونهاي نمايش تهران 86)
ـ دستيار کارگردان و طراح لباس نمايش« اوژاژ» به کارگردانی امين آبان ، تالار محراب 88 (سالن حافظيه 87 کرج)
ـ دستيار کارگردان و صدا پيشه در نمايش «مسخ» به کارگردانی امين آبان (جشنوارة عدالت و اميد88)
ـ حضور درکارگاههای چهارفصل تئاتر ايران با نمايشنامه های : «شب يلدا» ،87 ، «فاتحه¬شو بخون» ،88 و « نه با تمام قلبم» ، 89.
ـ بازی در نمايش «پارک نبش خيابان» ، به کارگردانی « الناز جعفری» ، تئاترشهر البرز -1381.
ـ بازی در نمايش «سيگارکشيدن ، سيگار نکشيدن»، به کارگردانی محمد رحمانيان -موسسة کارنامه 1387 .
ـ بازی درنمايش« خط خطی با خطوط قرمز» به کارگردانی امين آبان 1389 (هفتمين جشنوارة ماه).
– بازي در نمايش «توقف در ايستگاه چهار» به كارگرداني امين آبان تالار محراب- 1389.
– منشي صحنه در نمايش «كسوف» به كارگرداني ايوب آقاخاني، تئاتر شهر- 1389.
– بازي در نمايش «باجه تلفن» ، به كارگرداني «ايوب آقاخاني» (راديو-تئاتر) ، خانه هنرمندان-1388 (و 1390).
– بازی در نمایش “دژاوو”، به کارگردانی امین آبان، جشنواره تئاتر استانی تهران 91 و اجرای عموم در پلاتوی اداره کل ارشاد اسلامی البرز 1391.
– دستیارکارگردان نمایش ” رویاهای رام نشده” به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه سنگلج- 1391.
– دستیارکارگردان نمایش “نام همه مصلوبان عیسی است.” به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه ایرانشهر- 1392.
– کارگردان ونقش خوان نمایشنامه خوانی “فصل خون” ،به قلم ایوب آقاخانی ، تالارحافظ – مهر1392.
– نقش خوان در نمایشنامه خوانی “محاق” به قلم ایوب آقاخانی و کارگردانی علی مست علی، تالارحافظ – دی 1392.
– برنامه ریز و مدیراجرایی نمایش “شمعدانی ها” به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تالارحافظ ، 1392.
– بازی در نمایش “سرناد” به کارگردانی علیرضاناصربخت ، پلاتو اداره ارشاد ، 1394.
ــ مدیرصحنه در نمایش «تکه های سنگین سرب» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، 1394.
ــ دستیار کارگردان در نمایش «زنانی که به بزها خیره شده اند.» ، به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تماشاخانه ایرانشهر ، 1395.
ــ دستیار کارگردان نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، 1396.
ــ دستیار کارگردان نمایش « شیروانی داغ » به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تماشاخانه ایرانشهر، 1397.

فعاليتهای نمايشی در زمينة تصویر:
– نويسندگي سريال «برج عاج» به كارگرداني جمشيد بهمني- شبكه 4- 1390.
– نویسنده و بازیگر برنامه مستند ایران شبکه اول سیما _ بهار 1389 تااسفند 1390.
– بازی در سریال “تاکسی شهر” به کارگردانی محمد عسگری – فروردین 1392.

فعاليتهای نمايشی در زمينة راديو :
ــ نويسنده و کارگردان نمايشهای کوتاه «قهوة تلخ» و « فالگير» ، شرکت در جشنوارة بين المللی راديو87 و جشنوارةانتخاب1388.
ــ نويسندة مجموعة نمايشی « نامه باستان» ، به کارگردانی ايوب آقاخانی شبکة جهانی صدای آشنا- 1388 تا 90.
ــ نويسندگی نمايشهای کوتاه در راديو البرز- 1388.
ــ نویسندگی برنامه “هفت شهرعشق” ، شبکه جهانی صدای آشنا 1392.
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “جاده های عشق”، شبکه جهانی صدای آشنا،1393.
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “لحظه های حضور”، شبکه جهانی صدای آشنا، 1393.
ــ نویسندگی نمایش رادیویی ” من ، خط فاصله ، تو”، رادیو البرز ، تیر1396.
ــ نویسندگی نمایش رادیویی “همه چیز درباره پسرم ” ، رادیو البرز ، مرداد1396.
ــ نویسندگی نمایش رادیویی ” باران شمع “، رادیو البرز ، شهریور1396.
-نویسندگی نمایش رادیویی سرو سرخ ، رادیو البرز ، شهریور 1397.
فعالیت در زمینه سینما :
ــ بازی در فیلم “محمد (ص) به کارگردانی مجید مجیدی ، 1391.
ــ بازی و دستیار طراح لباس در فیلم “آذر،شهدخت، پرویزو دیگران” به کارگردانی بهروز افخمی،1392.

جوايز :
ــ جايزة نويسندگی برای نمايش «فاتحه¬شو بخون» ، در دومين جشنوارة تئاتر جوان، تير 86 .
ــ جايزة اول طراحی لباس (مشترک با طراح صحنه) در جشنوارة سراسری کانونهای نمايشی تهران برای نمايش « به موازات» به کارگردانی امين آبان 86
ــ کانديدای جايزة بهترين فيلم در جشنوارة خانة سينماگران جوان78 برای فیلم “کارگاه حیات”.
ــ کانديدای جايزه در جشنوارة فيلمهای يک دقيقه¬ای سال 79 و برگزيدة جايزة سوم در جشنوارة فيلم دانشجويي 80 برای فیلم “عروج”.
ــ تقدیر به خاطرنویسندگی برنامه رادیویی “هفت شهرعشق” ، در جشنواره برنامه های رادیویی هفته دفاع مقدس ، 1392.
آثارچاپ شده :
ــ رمان «دوئت های خاموش» ، انتشارات فرآیین ، 1393 .