کیوان معتمدی1348/11/22 کرمانشاه
سمت در گروه : طراح نور
لیسانس سینما گرایش فیلمبرداری از دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر 1375
فعالیت در عرصه تلویزیون :
ـ تصویربردار برنامه محله به محله، شبکه 5 سیما ، 1374.
ـ تصویربردار سریال چراغ جادو، به کارگردانی همایون اسعدیان، شبکه 5، 1380.
ـ تصویربردارسریال رستوران خانوادگی، به کارگردانی حسین سهیلی زاده، شبکه 5، 1382.
ـ تصویربردار سریال عشق گمشده، به کارگردانی حسین سهیلی زاده، شبکه 3، 1383.
ـ تصویربردار سریال اولین شب آرامش به کارگردانی احمد امینی، شبکه 3، 1384.
ـ تصویربردار سریال بیگناهان، به کارگردانی احمد امینی، شبکه 3، 1386.
ـ تصویربردار سریال داوران، به کارگردانی احمد امینی ـ بیژن میرباقری، سیما فیلم، 1391.
فعالیت در عرصه سینما :
ـ تصویربردار تله فیلم ساعت بدون عقربه، به کارگردانی حمید لبخنده، شبکه 3، 1387.
ـ تصویربردار تله فیلم خاموشی،به کارگردانی مسعود مددی، شبکه 4، 1386.
ـ تصویربردار تله فیلم پیدا و پنهان، به کارگردانی حمید لبخنده، شبکه 3، 1387.
ـ تصویربردار تله فیلم مادرانه به کارگردانی محمدعلی سعیدی.
فعالیت در زمینه تئاتر :
ـ طراح نور نمایش «رویاهای رام نشده » به کارگردانی ایوب آقاخانی تماشاخانه سنگلج- 1391.
– طراح نور نمایش «نام همه مصلوبان عیسی است.» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه ایرانشهر- 1392.
– طراح نور نمایش «شمعدانی ها» به کارگردانی ایوب آقاخانی ، تالارحافظ، 1392.
ــ طراح نور نمایش «تکه های سنگین سرب» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، 1394.
– طراح نور نمایش «زنانی که به بزها حیره شده اند.» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تماشاخانه ایرانشهر- 1395.

ــ طراح نور نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» به کارگردانی ایوب آقاخانی، تالارچهارسو، 1396.