به گزارش خبرگزاری شبستان،  به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری،شماره‌ اول و دوم فصلنامه‌ تخصصی هنرهای نمایشی «صحنه» در دوره‌ جدید در یك مُجلد، ویژه‌ بهار و تابستان ۱۳۹۵ به همت مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری و با سردبیری ایوب آقاخانی منتشر شد.

در این شماره از صحنه، «اقتباس در هنرهای نمایشی» به عنوان پرونده‌ ویژه‌‌ درج شده است. «اقتباس در تئاتر، چند گام جلوتر از سینما»، «اقتباس، یك ضرورت اجتماعی»، «خوانش واسازانه‌ استوپارد از نمایشنامه‌ هملت»، «كنكاشی در تأثیر اقتباس بر روایت و نحوه‌ی خوانش تعزیه‌نامه‌ها»، «اقتباس و هم‌خوانی با نگرانی‌های امروزی» و «چطور یاد گرفتم عاشق اقتباس شوم» از جمله عناوین میزگردها، مقالات و گفت‌وگوهای پرونده‌ ویژه‌ صحنه در واپسین شماره‌ آن است.

همچنین بخش‌هایی از این مجلد نیز به تئاتر ایران و جهان اختصاص داده شده است.

فصلنامه‌ تخصصی هنرهای نمایشی «صحنه» در دوره‌ جدید با مدیرمسئولی محسن مؤمنی‌شریف و سردبیری ایوب آقاخانی در ۱۴۰ صفحه در قطع وزیری با قیمت ۱۰هزار تومان، وارد بازار نشر و جراید شده است.