روز دوشنبه 18/6/87 اجرای نمایش فصل خون با حضور علی اشرف درویشیان انجام شد.در این اجرا که ازدحام تماشاگران هم قابل توجه بود، ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان و سرپرست گروه تئاتر پوشه، پیش از خروج تماشاگران از سالن، روی صحنه آمد و با تجلیل از مقام و حضور علی اشرف درویشیان که فصل خون به او تقدیم شده، گفت : ” در روزگاری که عرصه بر فرهنگ تنگ آمده و جامه ی فرهنگ توسط کوته قدان میادین چوگان های سیاسی دوخته می شود، در روزگاری که این خیاطان با سلیقه های متغیر روزاروز سوار بر بادهای موسمی نشان می گیرند و به سینه می زنند، هستند کسانی که حتی با تنی رنجور، در خلوت، سر به تو و موقر، برای فرهنگ واقعی این کشور قلم می زنند و از فرهنگ عامه، که شاید به نسل های بعدمان نرسد، حراست می کنند. یکی از این طلایه داران واقعی فرهنگ، کسی است که هر سی و یک اجرای نمایش فصل خون به او تقدیم شده و مفتخرم که امروز در این سالن برای دیدن نمایش حاضر شده است.” او به نمایندگی از گروه تئاتر پوشه، مقابل درویشیان و زحمات ادبی و فرهنگی اش در طی چند دهه تعظیم کرد و حضار تا دقایق متمادی به تشویق این نویسنده ایرانی پرداختند. درویشیان که از بیماری و ضعف رنج می برد، به شدت متاثر شده بود و از تشویق مردم و دیدن اجرای فصل خون اشک به چشم آورد. تماشاگران بعد از اجرا، با او به گفتگو پرداختند و عکسی به یادگار گرفتند. بی شک، هجدهم شهریورماه 1387 و بیست و یکمین اجرای فصل خون ، خاطره انگیزترین و به یاد ماندنی ترین شب برای گروه اجرایی بود.