ايوب آقاخاني، سرپرست گروه تئاتر پوشه به عنوان آخرين چهره از بازيگران نمايش عشق و عاليجناب به تازه ترين اثر حسين پاكدل پيوست. اين نمايش كه در سي مين جشنواره تئاتر فجر حضور دارد در تئاتر شهر اجرا خواهد شد و پس از آن در زمان مقرر اجراي عمومي خواهد داشت. ايوب آقاخاني در اين نمايشنامه نقش دكتر مصدق را بازي مي كند.