توليد جديدترين كار گروه تئاتر پوشه به نام «روياهاي رام نشده» تا پايان آذرماه با ورود به مرحله تمرينات آغاز خواهد شد. اين نمايش كه قرار است از 24 بهمن ماه 91 تا پايان سال در تالار سنگلج روي صحنه برود به نويسندگي و كارگرداني ايوب آقاخاني با حضور سيزده بازيگر صاحب نام آماده خواهد شد. پيش فروش بليط هاي اين نمايش به زودي آغاز مي شود.مجيد مظفري، عليرضا جلالي تبار، بهرام ابراهيمي، محمود جعفري، حبيب دهقان نسب، حميد رضا نعيمي، نيكي مظفري، امير علي دانايي، فرزين صابوني،  سينا رازاني، شكر خدا گودرزي، فريدون محرابي، امين مومني بازيگران اين نمايش هستند. مجيد مظفري با نمايش «روياهاي رام نشد» بعد از دو دهه به تئاتر باز ميگردد و «امير علي دانايي» بازيگر نقش اصلي سريال «كلاه پهلوي» اقبال خود را در بازيگري تئاتر خواهد آزمود. بازيگران نسل هاي مختلف در كنارهم هستند تا روزي را در سال 1366 در قهوه خانه اي درميدان فردوسي براي شما زنده كنند.