آ‌یین رونمایی از کتاب «نوزدهُ نودونه»، یکشنبه بیست وپنج تیرماه ساعت ۱۱ درسالن طاهره صفارزاده واقع در حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

همچنین میتوانید اخبار مربوط به ایشان را در صفحه ی اینستاگرام به آدرس زیر دنبال کنید

https://instagram.com/ayoubaghakhaniofficial?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==