سی و دومین كتاب ایوب آقاخانی؛«دو‌سه گانه برای جنگ » توسط نشر هنردفاع منتشرشد .اين كتاب كه شامل شش نمايشنامه ى جنگى آقاخانى در قالب دو تريلوژى (سه گانه)است.سه گانه اول که واقعه نگاری نام دارد شامل سه نمایشنامه  با نام های «فصل خون»،«آسمان و زمین،»و «اروندخون»است.سه گانه دوم «پرتره نگاری»نام دارد و نمایشنامه های «کابوس شب نیمه آذر»،«تکه های سنگین سرب»و«هفت عصر هفتم پاییز»راشامل می شود.سى و دومين كتاب ايوب آقاخانى به تازگى منتشر و توزيع شده است و شما
 می‌توانید برای خرید ‌و یاسفارش کتاب به آدرس زیر مراجعه کرده و یا با شماره تماس زير ارتباط برقرارنمایید:
خیابان انقلاب-روبروی دانشگاه تهران- پلاک ۱۲۶۶
تلفن و نمابر:۶۶۹۵۴۱۰۸.