در روز 30/5/87، نخستین اجرای نمایش فصل خون با استقبال مطبوعات، رسانه ها و منتقدین، ساعت 20:15، در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان فصل خون و سرپرست گروه تئاتر پوشه، ضمن خیر مقدم به حضار اظهار داشت : ” این دومین بار است که گروه تئاتر پوشه، در اجرای نخستین خود، میزبان رسانه ها، مطبوعات و منتقدین می شود. ما امیدوار بودیم بعد از تحقق این امر در اولین اجرای نمایش زمین مقدس گروه هایی از این حرکت پشتیبانی کرده، آن را تبدیل به یک سنت کنند. اما ظاهراً در معاذیر تئاتر ایران، این قسم برنامه ریزیها جسارت آمیز است. اما من با لجاجت و مصرانه این رویه را ادامه خواهم داد و از هم اکنون شما را برای دیدن نخستین اجرای کار بعدیمان-هر زمان که باشد- دعوت می کنیم، که ایمان دارم منتقدین و رسانه ها و مطبوعات، واسطه ی تعامل منطقی مخاطب، با یک اثر تئاتری هستند”. وی در پایان اشاره کرد، که این کار به تمامی تقدیم است به داستان نویس و محقق فرهنگ عامه، “علی اشرف درویشیان” و برای ایشان که در بستر بیماری هستند آرزوی سلامتی کرد. اجرای نمایش فصل خون تا روز جمعه، 5/7/87 ادامه خواهد داشت.