مداین-رویا

کمدی-الاغها

کابوسها

هانیبال

آخرین یانکی

اهميت-ارنست-بودن

بادبزن-خانم-ویندرمر

پلهای-مدیسون-کانتی

بنگاه ادم کشی

بیلی-بتگیت

خون-آشام