چلّه نشين

امپراتور و آنجلو

فصل خون

جنوب از شمال غربی

نام همه مصلوبان عیسی است.

تمام-صبح-هاي-زمين

کسوف

کاپوچينوی-ايرلندی

ماه-بر-ترک-اسب-پیر

محاق

ماه-و-مه

شمعدانی-ها

دريا-و-دايره

روزهای-زرد

زمين-مقدّس

شامگاه-شوم-قمری-غمخوار

آسمان و زمین